PLIKI COOKIES

Nasza strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki.
Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informację odnośnie polityki prywatności na naszej stronie TUTAJ.

Evropská Unie

 • Aktivita 1.4 Vzor hospodářské soutěže I. etapa

  Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program východní Polsko 2014–2020

  Prioritní osa I Podnikatelské východní Polsko

  Aktivita 1.4 Vzor hospodářské soutěže
  I. Etapa

  Název projektu: „Provedení designového auditu a vypracování designové strategie jako vstupu pro využití designu v podniku INTERKRES.“

  Doba realizace projektu: 01.05.2018–31.08.2018
  Celková hodnota projektu: 121 278.00 zl
  Částka dotace z EU: 83 810.00 zl

  HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

  Zvýšení konkurenceschopnosti firmy zvýšením jejího potenciálu v oblasti managementu designu a zvýšení využití designu v podnikatelské činnosti s následným zaváděním nových výrobků na trh.

  PODROBNÉ CÍLE PROJEKTU:

  Provedení designového auditu
  Definování designových problémů
  Vypracování designové strategie

  PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU:

  Hlavním výsledkem bude Designová strategie podniku definující mj. úroveň využití designu ve firmě a jeho potenciálu v této oblasti, definování problému designu v oblasti výrobků a dalších podnikatelských procesů a obsahující doporučení pro další podrobnější aktivity firmy. Využívání služeb profesionální designové společnosti – která se prakticky zabývá průmyslovým designem a v budoucnu využití v podnikatelské činnosti výsledků poradenství bude pro žadatele klíčovým výsledkem projektu. Tyto aktivity se promítnou do zavádění nových výrobků na trh.

 • Aktivita 1.4 Vzor hospodářské soutěže II. etapa

  Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program východní Polsko 2014–2020

  Prioritní osa I Podnikatelské východní Polsko

  Aktivita 1.4 Vzor hospodářské soutěže
  II. Etapa

  Název projektu: „Implementace inovací zavedením doporučení vyplývajících z designové strategie podniku PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERKRES SPÓŁKA JAWNA SYLWESTER SMYK I ZBIGNIEW MAZUREK“.

  Období realizace projektu: 01.07.2019–01.10.2020 Celková hodnota projektu: 2 926 170.00 zl
  Částka dotace z EU: 1 455 700.00 zl

  HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

  Nadřazeným cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku INTERKRES využitím designu jako zdroje inovací.

  PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU: VĚCNÉ:

  – Nákup dlouhodobého majetku jiného než nemovitosti, souvisejícího s implementací výrobní inovace,
  – Nákup poradenských služeb souvisejících s realizací designové strategie;
  – Zavedení inovativních výrobků na trh.

  FINANČNÍ:

  – Zvýšení tržeb.
  – Snížení výrobních nákladů na nové výrobky.
  – Optimalizace zisku.

  DALŠÍ:

  – Iniciování ve firmě činností souvisejících s profesionálním průmyslovým designem.
  – Zvýšení konkurenceschopnosti díky využití designu.
  – Zlepšení interní a externí komunikace.
  – Přizpůsobení produktové nabídky potřebám klientů.
  – Trvalé upevnění pozice na trhu.

 • LV ROP Aktivita 4.2

  Výroba obnovitelných zdrojů energie (OZE) v podnicích

  Kategorie zásahu
  Regionální operační program Lubelského vojvodství na léta 2014–2020
  Prioritní osa 4: ENERGIE ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
  Aktivita 4.2: Výroba OZE v podnicích

  Smlouva o poskytnutí dotace
  RPLU.05.01.00-06-0042/17-00

  Cíle projektu:
  Rozsah projektu zahrnuje montáž dvou fotovoltaických zařízení umístěných na střechách budov podniku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interkres Sp. J S. Smyk, Z. Mazurek se sídlem v Sitaniec 126, 22-400 Zamość v okrese Zamość (výrobní budovy). Projekt si klade za cíl využívání přírodních zdrojů (sluneční energie) pro výrobu elektřiny. Pro zařízení s výkonem 29,87 kW byla předpokládána montáž 103 ks monokrystalických fotovoltaických panelů s výkonem 290 Wp každý, zase pro zařízení s výkonem 39,73 kW má být instalováno 137 ks panelů. Panely budou připojeny k DC/AC měničům. Panely budou umístěny na nosné konstrukci položené přímo na střeše. Solární moduly budou rozmístěny rovnoměrně tak, aby bylo zajištěno jejich maximální oslunění. Ve výsledku montáže fotovoltaických panelů na střechy stavebních objektů patřících žadateli nedojde k proměně terénu. Realizace projektu bude neutrální pro životní prostředí. Lokalita projektu se nachází mimo oblast Natura 2000.

  Plánované výsledky:
  Hlavním výsledkem projektu je rozvoj firmy a výrazné zlepšení její konkurenceschopnosti na tuzemském trhu. Budou omezeny emise škodlivých plynů a prachu do atmosféry vznikajících při spalování konvenčních paliv a zvýší se energetická bezpečnost regionu a země. Ve výsledku realizace projektu budou zavedeny nové produkty (zelená elektřina) a zvýší se zaměstnanost. Projekt podporuje specifický cíl prioritní osy 4. Energie šetrná k životnímu prostředí, tj. zvýšení úrovně výroby energie z obnovitelných zdrojů. Je také v souladu s cílem Aktivity 4.2, protože přispívá ke splnění závazků vyplývajících z energetického a klimatického balíčku Evropské unie (tzv. 3×20 %) a Strategie Evropa 2020. Projektové činnosti jsou zaměřeny na výstavbu konkurenceschopného trhu obnovitelné energie, který se má stát jedním z prvků udržitelného rozvoje regionu a uspokojení rostoucích energetických potřeb místní ekonomiky. Projektové aktivity podporují diversifikaci dodávek energie a zvyšují energetickou bezpečnost regionu tím, že využívají jeho přírodní podmínky a potenciál (Lubelská oblast se vyznačuje nejvyšším slunečním zářením v Polsku), v souladu s vojvodským programem pro podporu OZE, který realizuje předpoklady Strategie energetické bezpečnosti a životního prostředí. Výsledky projektu plně splňují očekávané výsledky Aktivity 4.2, týkající se výroby elektřiny a snižování emisí skleníkových plynů.

  Hodnota projektu:
  589 167,85 PLN

  Dotace z evropských fondů:
  311 348,85 PLN

  „Projekt dokončen, doba trvání: do 09.2021”

 • Erasmus

  V letech 2018–2021 společně s partnery z Polska, Itálie, Bulharska, Německa a Rumunska realizujeme projekt Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry (DigiFind). Jeho cílem je podpora školitelů působících v nábytkářském sektoru při rozvíjení kompetencí nezbytných pro výuku digitálních kompetencí ve skupině slabě kvalifikovaných zaměstnanců tohoto sektoru. Cílem je zvýšit zaměstnanost a osobní a profesní rozvoj posledně jmenovaných a zajistit udržitelný rozvoj nábytkářského sektoru. Mezi plánované výsledky projektu patří školicí program pro školitele, vzdělávací materiály a inovativní nástroje podporující rozvoj digitálních kompetencí.

  Více informací o projektu na stránkách digifind.unwe.bg